Bijeenkomst Groene Kerken Fryslân

4 november 2023
13:30
Activiteiten
DG Drachten/Ureterp
Bijeenkomst Groene Kerken Fryslân

Aan de Doopsgezinde Gemeenten in Friesland

Beste broeders en zusters,

Hierbij wil ik u graag uitnodigen voor de tweede Jaarlijkse Bijeenkomst van de GroeneKerken in Fryslân op zaterdagmiddag 4 november 2023; 13:30 (zie bijlage hieronder). Leden van uw gemeente zijn van harte welkom, ook als uw gemeente niet aangesloten is bij het GroeneKerken netwerk.
Het GroeneKerken Fryslân netwerk streeft naar uitwisseling van ervaringen en informatie tussen zowel de leden van GroeneKerken Fryslân als alle andere gemeenten en personen die met ‘vergroening’ bezig zijn. Het netwerk is in opbouw, er wordt nu ook samenwerking gezocht met de Laudato Si Alliantie in Friesland (de Friese tak van de internationale RK vergroeningsalliantie), Solidair Friesland is hiervan de trekker.
Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in Friesland op het vlak van ‘vergroening’ – ‘verduurzaming’ gebeurt. Het GroeneKerken in Fryslân netwerk produceert een tweemaandelijkse Nieuwsbrief met informatie van het landelijke GroeneKerken netwerk en over wat er in Friesland gebeurt. Als u hierin geïnteresseerd bent kunt zich op onze mailinglijst laten zetten. Dit kan d.m.v. een mailtje aan Dick Kleinhesselink <dickkleinhesselink@kpnmail.nl> . U opgeven als lid van het GroeneKerken netwerk kan natuurlijk ook. In Friesland zijn DG Drachten/Ureterp en DoRe Dokkum u al voor gegaan.

Met broederlijke groet,
Coen Reijntjes, voor GroeneKerken Fryslân (lid van DG Drachten/Ureterp)

Klik hier voor de bijlage