Gemeenteblad Onderweg

De Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden heeft een maandblad “Onderweg” genaamd. Daarin staat o.a. verslagen van afgelopen activiteiten, een planning van de nieuwe. Er zijn artikelen van beide voorgangers en nieuwtjes. Daarnaast bevat het blad contactinformatie over de gemeente en haar werkgroepen. 

Het blad verschijnt gedrukt en in PDF format.  Als u een abonnement wilt stuur dan een mailtje aan 

boekhouder@dgleeuwarden.org  

en geef aan of u de papieren versie dan wel de PDF versie wenst te ontvangen. Na ontvangst van de betaling krijgt u de Onderweg toegestuurd.

update: 21-09-2022