Homepagina foto

Groepen en kringen

Groepen en (studie)kringen.

VerduurSamen met Franciscus 
naar een groene en geïnspireerde leefstijl

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk?

We laten ons komend seizoen inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven uit de vreugde om je leven op deze mooie planeet dat je zomaar toevalt. We zullen ontdekken hoe je vanuit zijn thema’s stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Wat motiveert je om te verduurzamen, welke keuzen maken meer en minder verschil en hoe kun je verduurzamen en een eerlijke verdeling verbinden?

Voor meer informatie, plaats en data: klik hier.

Oriëntatiekring (2022-2023)

Voor mensen die geïnteresseerd zijn, of geraakt door de Doopsgezinde gemeente, en die daar deel van uit willen maken wordt ook komend seizoen een oriëntatiekring gehouden om samen op zoek te gaan naar wat geloven voor ons betekent. 

Voor meer informatie; plaats en data: klik hier.

Broederkring

Sinds 18 September 1935 ( dus nu 84 jaar jong) kent de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden een broederkring. Grote stimulator daartoe was de uit Sneek gekomen br. W. Zwolle. Merkwaardig, dat men een ondergrens had qua leeftijd: pas vanaf 35 jaar was men welkom, jonger niet … 

Voor meer informatie: klik hier, data staan in de Agenda

Avondzusterkring seizoen ‘22-‘23 

Ook dit seizoen hebben we weer een planning gemaakt van bijeenkomsten voor de Avondzusterkring (AZK). In principe zijn er bijeenkomsten op de tweede woensdag van de maand vanaf september 2022 tot en met mei van 2023. 
Doel van de AZK bijeenkomsten zijn om onze eigen geloofsbeleving met elkaar te delen. Dit doen we aan de hand van zelf aangedragen onderwerpen. Het is nu aan ons om thema’s aan te dragen en de avonden te gaan vullen. Met elkaar en voor elkaar. 

Voor meer informatie, plaats en data: klik hier.

Mennokring – uitnodiging.

Wij nodigen de Mennokringleden uit om op dinsdag 13 september van 14.00 uur tot 16.00 uur weer bijeen te komen in de kerkenraadskamer.
Het is de bedoeling om er een maandelijkse ‘ontmoetingsmiddag’ van te maken zonder verplichtingen en daarom nodigen wij alle leden, vrienden en belangstellenden van harte uit.We willen deze middag met elkaar overleggen hoe we deze tweede dinsdagmiddagen van de maand gaan invullen. Tot ziens op 13 september! (Zie voor data ook de Agenda)

Leesgroep Nieuws

De Leesgroep las afgelopen seizoen het boek ‘De zin van het leven’ van Fokke Obbema. Een hoofdstuk of hoofdstukken naar keuze werd door ieder van ons voorbereid en van een persoonlijke inkleuring voorzien. Elke keer weer hadden we bijzondere gesprekken over dit boek en ieders persoonlijke invulling daarvan. 
Dit seizoen lezen we het boek ‘Een gebroken wereld heel maken’ van Jonathan Sacks. Eerste bijeenkomst 15 september, nadere informatie in de Agenda

laatste update 8 sept. 2022.