Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder een aantal veelgestelde vragen met antwoord.

Categorie: Vieren, leren, dienen en getuigen: Zijn er andere vormen van vieren?
Elke vrijdag is er van 12.30 – 13.00 uur een moment om stil te staan in de Oergong. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit “Het ritme van de tijden” van Alberte van Ess & Lex Boot, stilte van 5 minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gesproken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als “een rustmoment in de drukke week”, “waardevol moment van samenzijn in geloof”.
Wanneer en waar zijn de kerkdiensten?
De diensten vinden plaats op zondagochtend om 10.00 uur in de doopsgezinde kerk, ook wel vermaning genoemd, Wirdumerdijk 18 in Leeuwarden.
Is er ook zondagschool (Kinderoppas-Kiezeltjes-Keien Westhill)?
Voor kinderen van 0-12 jaar is er tijdens de kerkdienst een eigen samenzijn in het gemeentecentrum naast de kerk. In de zomermaanden is er alléén opvang voor 0-6 jarigen!
De oudere kinderen kunnen meegaan naar de kerk; voor hen zijn er kleurplaten en kleurpotloden beschikbaar. De kinderen zijn in principe bij het begin van de dienst aanwezig.
Wanneer kan ik de kerk bezichtigen?
De kerk en Oergong zijn open; loop maar naar binnen; kijk om je heen en voel en proef de sfeer. Dit kan iedere zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Er zijn iedere week twee vrijwilligers aanwezig om de mensen te ontvangen. Soms is het heel rustig, maar soms zijn er ook aardig wat bezoekers; soms willen ze alleen even rondkijken, puur uit nieuwsgierigheid en soms heb je een goed gesprek.

Ook doen we ieder jaar ’s zomers mee met het Fryske Tsjerkepaad.
Dan is de kerk van 13.30 -17.00 uur open en zijn er wat extra activiteiten.
Meestal staan de extra activiteiten bij de rubriek “Nieuws” in het menu.
Zijn er ook Friese diensten? Binne der ek Fryske tjinsten?
Af en toe wordt er een Fryske tsjinst gehouden.
Ook in de gewone diensten wordt er regelmatig Fries gesproken of een Fries lied gezongen.
Zijn er ook doopdiensten?
Meest word op Palmzondag een doopdienst gevierd, kijk voor de data in de Agenda.
Vieren jullie ook Avondmaal?
Er wordt in het jaar drie maal avondmaal gevierd: meest rond op zondag van 1e advent; op Witte Donderdag in de stille week voor Pasen en nog een derde zondag. We zitten dan in een kring rond de tafel.
Zie voor de data onze Agenda.
Kan ik mijn kind laten dopen?
Binnen Doopsgezinden bestaat geen kinderdoop.Als u een kind krijgt, door geboorte of adoptie, bestaat de mogelijkheid om als ouder(s) in de gemeente God daarvoor te danken middels Kinderopdracht-geboortedankzegging.
Samen met de predikant kunt u vorm geven aan deze dienst. Uw kind wordt dan ingeschreven in het kinderboek van de gemeente.

Bij wie kan ik meer informatie krijgen over deze website?

Wilt U meer weten of eens ‘bijgepraat’ worden: neem dan contact op met de webmaster