Oergong

Oergong

Huis van Bezinning en Bezieling: Oergong

De naam ‘Oergong’ geeft de overgang aan van de drukte van de Wirdumerdijk naar de stilte van het Menno Simonsplein met haar bezinningsruimte. Het is tegelijk een overgang van buiten naar binnen, van je hoofd naar je hart. Oergong heeft als doel een venster op de wereld te zijn en een brugfunctie te vervullen tussen onze doopsgezinde gemeente en de binnenstad van Leeuwarden en omgeving. Voor de zoekende mens naar spiritualiteit willen we naast kerkdiensten ook andere vormen bieden, zoals stilte en christelijke meditatie. Er zijn flyers aanwezig met de mogelijkheid om ‘Stiper’ te worden. 
De kerngroep rond het Huis van Bezinning en Bezieling bestaat uit: Jan Altenburg, Minke van der Meulen-Heida en Tjitske Hiemstra. Hebt u ideeën of vragen, spreek dan één van hen eens aan!
Negen jaar geleden werd het oude FDS-kantoor geheel nieuw ingericht tot een Huis van Bezinning en Bezieling. Dat ontstaans-proces is beschreven in het begin 2019 uitgekomen boekje ‘Verlangen naar Bezinning en Bezieling’. Inmiddels is Oergong een essentieel onderdeel van onze gemeente geworden. 
Elke vrijdag vindt er een meditatief moment plaats met gemiddeld zo’n acht tot tien deelnemers. Velerlei activiteiten worden georganiseerd of geïnitieerd, zoals lezingen, Iona-zangmiddag, labyrint lopen en de cursus: Kennismaken met de Geestelijke Weg.


Meditatief moment op vrijdag/marktdag


Elke vrijdag is er van 12.30-13.00 uur een moment om stil te staan in de Oergong. Dit meditatieve moment bestaat uit muziek, lezen van een korte tekst uit ‘Het ritme van de tijden’ van Alberte van Ess en Lex Boot, stilte van vijf minuten en opnieuw muziek. Daarna kan een lichtje worden aangestoken met een vaak gespro-ken (gebeds)intentie, omdat het fijn is iets van je gevoelens en gedachten te delen. Mensen ervaren dit half uur als ‘een rust-moment in de drukke week, waardevol moment van samenzijn in geloof’. 
Leiding:     Br. Jan Altenburg, zr. Minke van der Meulen-Heida en Tjitske Hiemstra 
Data:     Elke vrijdag.
Tijd:     12.30-13.00 uur

Oergongactiviteiten:

VerduurSamen met Franciscus; naar een groene en geïnspireerde leefstijl 

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten ons komend seizoen in de cursus inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven uit de vreugde om je leven op deze mooie planeet dat je zomaar toevalt. 
We zullen ontdekken hoe je vanuit zijn thema’s stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Wat motiveert je om te verduurzamen, welke keuzen maken meer en minder verschil en hoe kun je verduurzamen en een eerlijke verdeling verbinden? We maken kennis met de Duurzame Ontwikkelings-Doelen en we krijgen vuistregels om je energiegebruik, eten, wonen, kleding en spullen te verduurzamen. We dromen tenslotte met een student sustainability (duurzaamheid) van een mooie duurzame toekomst. 

Elke ochtend/avond maken we kennis met een thema van Franciscus door in gesprek te gaan en/of een meditatieve oefening.  We verkennen de waarden en werken ze praktisch uit met telkens een oefening voor geïnspireerd en duurzaam leven. Je zet ook praktische stappen. Zo bouw je je eigen groene en geïnspireerde leefstijl op. Je zult merken dat die jou net als Franciscus veel vreugde geeft!

Het nieuwe cursusboek gemaakt door auteur Corinne Groenendijk verschijnt eind augustus en heet VerduurSamen met Franciscus; naar een groene en geïnspireerde leefstijl. Deze cursus wordt zowel op donderdagochtend als donderdagavond gegeven. Twee groepen van maximaal 10-15 deelnemers, die samenkomen in de gemeentezaal.

Leiding: Tjitske Hiemstra en Siena Cnossen (predikant PKN, alléén bij ochtendgroep) 
Data: donderdagochtend- en avond  op 29 september, 27 oktober en 1 december (ook in het voorjaar volgen nog 3 of meer bijeenkomsten). 
Tijd:
Ochtend 10.00 – 12.00 uur,
Avond 19.30 – 21.30 uur 
Kosten: 40 of 50 euro, inclusief cursusboek en materiaal voor thuis. Mocht dit bedrag een bezwaar zijn, neem dan contact op met Tjitske. Koffie en thee is inbegrepen, evenals de begeleiding. 
Opgave en inlichtingen: Tjitske Hiemstra (058-2672682 of per email) 

(update 15 april 2023)