Lezing “Duurzaam en vreugdevol leven”

10 oktober 2023
19:30
Activiteiten
Grote Kerk, Leeuwarden
Thema: Duurzaam en vreugdevol leven
Bijzonderheden: lezing groene kerken
Lezing “Duurzaam en vreugdevol leven”

In het kader van het convenant Groene Kerken gaat op dinsdag 10 oktober om 19.30 uur Matthias Olthaar (NHL Stenden) in de Grote Kerk Leeuwarden in gesprek over:
1) Hoe willen we dat de wereld er in 2050 uitzien?
2) Zijn we op de goede weg om daar te komen?
3) Zo niet, wat is er (nog meer) nodig om in daar te komen?
Gratis toegang – vrijwillige bijdrage voor ‘Stichting Genoeg om te Leven’