testpagina menno


Menno Simons Monument Foundation

If you want to visit the Mennonite Meetinghouse (Hidden Church) in Pingjum, please contact us via e-mail. Details below in Contact. Welcome all year round.

Klicken Sie bitte hier für den deutschen Text
Please click here for English


De Stichting Menno Simons SDMF draagt zorg voor de openstelling en het dagelijks beheer van het schuilkerkje in Pingjum (de Fermanje)  en ook voor het beheer van het Menno Simons-monument en het contourenkerkje in Witmarsum. 

Een bezoek aan het Schuilkerkje in Pingjum is het gehele jaar mogelijk. Vrijwilligers leiden u rond. Wel dient u ruim van tevoren een afspraak te maken. Dit kan via onderstaand e-mailadres. 

Een bezoek aan het Menno Simons-monument in Witmarsum en bijbehorende contourenkerkje kan zónder afspraak.

In het Schuilkerkje te Pingjum maakt u kennis met leven en werk van Menno Simons en met vijf eeuwen doperse beweging. De navolgers van Menno Simons zijn bekend onder de naam Doopsgezinden en Mennonieten
Vraag aan de vrijwilliger of er ook nog tijd is voor een kijkje in de Victoriuskerk – waar Menno Simons zijn loopbaan als kapelaan begon.

De kerk waar Menno Simons na jaren van twijfel afscheid nam van de (katholieke) kerk en zich uiteindelijk aansloot bij de doperse beweging is ook te bezoeken. Het gaat om de koepelkerk in Witmarsum. Een rondleiding dient gereserveerd te worden (minimaal 10 personen). Reserveren s.v.p. ten minste twee weken van te voren.

Gebruik van de kerkruimte van het Schuilkerkje in Pingjum, voor uw eigen programma, is onder voorwaarden mogelijk. Vraag ernaar!


Contact voor aanvragen bezoek :

Wij zijn afhankelijk van giften en donaties. Een vrijwillige bijdrage in de kosten is altijd welkom.

Bankrekening NL55 RABO 0141 9625 42 t.n.v. MennoSimons SDMF. 
De Stichting heeft de ANBI status.