Lint voor de Vrede

Lint voor de Vrede

In de 18e eeuw was Leeuwarden de woonplaats voor Maria Louise van Hessel Kassel, de stammoeder van ons huidige vorstenhuis. Uit een briefwisseling met haar vriendin Henriette van Nassau-Zuylenstein blijkt dat beiden graag handwerkten. Zo stuurt Maria Louise in 1747 aan Henriette een staaltje op van haar werk. Het was een lint dat de vrede weergaf. Hoe het lint er uitgezien heeft, is niet bekend. In 1747 was heel Europa in oorlog, nl. de Oostenrijkse successieoorlog. Ook toen was de roep en hang naar vrede groot.

Dit inspireerde Mayken Geersing om, in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad, haar eigen ‘Lint voor de vrede’ op te zetten. Ruim 300 vrouwen hebben hieraan meegeborduurd – ieder een stukje van ca. 25 cm lang met als thema vrede of verbinding. Dit heeft geresulteerd in een lint van ruim 75 meter. Dat was in 2018, maar in 2023 is de behoefte aan vrede nog even groot.

Het lint is te bezichtigen in Het Andere Museum, van oldtimer tot kant, en een deel ervan hangt vanaf vandaag tot en met Driekoningen in onze kerk.